เที่ยวเกาะช้างกับหมู่บ้านประมงที่หาดบางเบ้า

หมู่บ้านประมง หาดบางเบ้าแห่งเกาะช้าง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านประมงที่น่าสนใจ เพราะหากสังเกตดูดี ๆ แล้ว เราจะสามารถสังเกตได้ว่า บ้านพักอาศัยเหล่านี้ถูกปลูกโดยการปักเสาลงในทะเลเสียส่วนมาก เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตของชาวทะเล ที่อาศัยการปลูกบ้านพักในรูปแบบนี้มาอย่างยาวนาน ส่วนสะพานที่คอยเชื่อมต่อถนนหนทางนั้น ก็เป็นสะพานเชื่อมติดต่อกันตลอดแนวเลยก็ว่าได้ ทำให้เห็นวิถีชีวิตในรูปแบบที่เรียบง่าย และทำการประมงอย่างแท้จริงบนชายฝั่งนั่นเอง   หาดบางเบ้า เป็นเสมือนที่พักพิงของชาวประมงน้อยใหญ่ ทุกคนล้วนแล้วแต่ประกอบอาชีพการประมงทั้งนั้น เนื่องจากบรรพบุรุษของคนเหล่านี้ มักจะสืบเชื้อสายจากชาวสลักเพชร แล้วทำการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายที่สุด นั่นก็คือ การทำอาชีพประมงขนาดเล็ก และในชายฝั่งทุกฝั่งกลายเป็นแหล่งปลาหมึกหอมชุดชุม ทำให้อาชีพการประมงของพวกเขายังคงอยู่ได้โดยเรียบง่ายมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ นอกจากนี้หาดบางเบ้าแห่งเกาะช้างยังคงเป็นจุดที่อยู่ปลายเกาะช้าง ทำให้มีแหล่งปะการังใต้น้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ใต้ท้องทะเลที่หาดบางเบ้ามีปะการังสีสันสวยงามอยู่มากมาย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเดินทางมาเที่ยวชมปะการัง และสัตว์น้ำทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เป็นสำคัญ …