Tag Archives: การนอน

ความสำคัญของการนอนหลับที่คุณเองต้องให้เวลามากเพิ่มขึ้น

หากเอ่ยถึงมนุษย์ทำงาน 1 ใน 10 คน ที่ให้ความสำคัญกับ การนอน หลับ ที่มีคุณภาพ ผู้คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า การนอนสำคัญต่อสุขภาพพร้อมทั้งสภาพร่างกายที่ของตน แต่ว่าผู้ใหญ่มากกว่า 8 ใน 10 คนใช้เวลาไปกับครอบครัว เพื่อน ๆ และงาม แทนการนอนหลับ  ถ้าหากคุณเองมีการพักผ่อนที่เพียงพอ ก็ต้องจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เช่นกัน   ถือได้ว่า การนอน ที่ได้มีการเปิดเผยจาก รอยัล ฟิลิปส์ ที่มีการสำรวจออนไลน์ระดับนานาชาติที่ชื่อว่า Unfiltered Sleep : Global Prioritization Puzzle เนื่องภายในวันนอนหลับโลก ซึ่งจัดทำขึ้น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านา โดยได้มีการสำรวจประชาชนจำนวน 6,461 คน ในห้าประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวกับมุมอง การใหความสำคัญ รวมทั้งผลกระทบของการนอนหลับ ต่อชีวิตประจำ หน้าการทำงาน ความสัมพันธ์กับกลุ่มคนรอบข้าง และงานอดิเรกของตน […]