Office Syndrome โรคร้ายที่ซุกซ่อน เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกท่าน

การทำงานในแต่ละวัน ถ้าเป็นการทำงานแบบเต็มรูปแบบ หรือว่าเต็มวัน ผู้หญิงส่วนมากมักจะต้องพบเจอกับสภาวะต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคได้อย่างมากมาย พร้อมทั้งสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงทุกท่านในวัยทำงานจะต้องพบเจอบ่อย คือ อาการกล้ามเนื้ออักเสบ รวมถึงการปวดเมื่อยตามอวัยวะในส่วนต่าง ๆ เป็นพิเศษ แผ่นหลัง หัวไหล่พร้อมกับบ่า  อีกทั้งยังคงมีข้อมืออีกด้วย

 
ผู้หญิง
ถึงแม้การทำงานในแต่ละช่วง จะมีการเปลี่ยนอิริยาบถ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด พร้อมกับไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร เพราะว่าเนื่องจากคุณผู้หญิงส่วนมาก มีการนั่งหรือทำอิริยาบถต่าง ๆ ไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลานานต่อวันแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังรวมไปถึงสภาพโต๊ะทำงานที่เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งหากว่าโต๊ะทำงานไม่ได้มาตรฐาน มีระดับความสูงจนเกินพอดี ต่ำจนเกินไป หรือว่ามีการจัดโต๊ะทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ ก่อให้เกิดความไม่สบาย ในการหยิบจับสิ่งของ หากว่าเป็นเช่นนี้ นับได้ว่าโต๊ะและเก้าอี้ทำงานของท่าน ไม่ได้ระดับมาตรฐาน หรือว่าไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานถึงจะดีที่สุด ถึงแม้ทุกวันนี้ เราสามารถเรียนรู้พร้อมกับรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับโรคภัยชนิดต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เราทุกคน อาจป้องกันไปได้เสียหมด พร้อมกับนี่ก็คือภัยอันตราย ที่สามารถมีขึ้นได้แก่ผู้หญิงวัยทำงานทุกคน ที่มักเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Office Syndrome ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานทุกคน กลุ่มอาการกลุ่มนี้ จะเป็นอาการโดยรวมที่เราได้พบเห็นกันบ่อย พร้อมกับมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงส่วนมาก ที่ต้องทำงานภายในออฟฟิศเสียส่วนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมพร้อมกับอิริยาบถที่ไม่มีความเหมาะสม พร้อมกับในทุกวันเราจะต้องพบกับปัญหานี้เรื่อย ๆ ไป จนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บประเภท Office Syndrome ไปในที่สุด
 
ยิ่งถ้าหากเป็นพนักงาน ที่จะต้องอยู่ในลักษณะเดียวหรือว่าท่าเดียวตลอดเวลา ยิ่งส่งผลร้ายเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงที่นั่งทำงานตลอดเวลาภายในออฟฟิศ และไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนร่างกาย หรือขับเคลื่อนร่างกายออกจากโต๊ะทำงานเป็นระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตาพร่ามัว แสบตา เกิดอาการตะคริวขึ้นตามร่างกาย มีอาการปวดศีรษะ รู้สึกเวียนศีรษะขึ้นมากะทันหัน ปวดท้องเนื่องจากสภาวะเครียดตึง ผู้หญิงและที่สำคัญคือมีการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลา จนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมานั่นเอง