โรคพุ่มพวง หรือ โรคเอสแอลอี ที่คนไทยยังไม่เข้าใจกันดี

โรคพุ่มพวง คือโรคเอสแอลอี ซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันมาก่อน แต่ว่าทางการแพทย์ได้ออกมาพูดว่า โรคเอสแอลอี เป็นโรคที่มีความร้ายแรง ทำให้สามารถฆ่ากลุ่มคนส่วนมากได้เช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันหลากหลายคนก็ไม่รู้ว่ามีโรคนี้ด้วย ทำให้ไม่ค่อยเอ่ยถึงกันมาก ซึ่งโรคเอสแอลอี หรือว่าทีเรียกกันว่า โรคลูปัส ถือได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังอีกชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในกลุ่มของโรคภูมิต้านทานแบบเพี้ยน

 
โรคพุ่มพวง
แต่ถ้าว่าก็ไม่ได้เป็นโรคภัยที่มีความอันตรายรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน โดยโรคเอสแอลอีจะเกิดขึ้นจากผู้ป่วยได้มีการผลิตภูมิคุ้มกันในเลือดที่มีชื่อเรียกว่า แนติบอดี้ ขึ้นมาเป็นปริมาณมาก โรคพุ่มพวง ทำให้เกิดกับปัญหาอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือจะเป็นทางอ้อม คือ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายจะมีการต่อต้านเกี่ยวข้องเชื้อโรคที่เป็นสิ่งแปลกปลอม อย่างเช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือว่าเป็นเชื้อไวรัสที่เกิดจากภายนอกร่างกาย แต่ว่ามีการต่อต้านร่างกายได้ด้วยตนเอง จนเป็นเหตุให้เกิดเป็นการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ มากมายที่มีความรุนแรงจนให้ทำลายอวัยวะส่วนอื่น ๆ เช่น หัวใจ ปอด ตับ และระบบประสาท ซึ่งความรุ่นแรงของโรคเอสแอลอี   หรือว่า โรคพุ่มพวง จะมีความแตกต่างไปในแต่ละคนบางท่านก็เป็นไม่รุ่นแรง บางคนก็เป็นรุ่นแรง 
 
ดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอสแอลอี  ส่วนมากจะพบในวัยสาว ๆ จนถึงวัยกลางคน ที่มีอายุภายในระหว่าง 20-50 ปีนั่นเอง  พร้อมกับนี่ก็ถือได้ว่า โรคพุ่มพวง โรคที่ยังไม่มีหมู่คนรู้จักกันดีมากนัก จนอาจจะมีความเชื่อได้ว่าเป็นโรคภัยที่มีอันตราย