ฮอร์โมนเลปตินที่เป็นปัญหาภายในการลดความอ้วนไม่ลง

ฮอร์โมนเลปติน ท่านเองอาจจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อน ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการลดน้ำหนักของคุณกันอย่างแท้จริงกันเลย ถึงแม้หน้าที่หลัก ๆ ของฮอร์โมนตัวนี้ คือการกำหนดระดับพลังงานที่มีการใช้ในแต่ละวัน พร้อมกับน้ำหนักตัวของคุณเอง รวมทั้งมีการสั่งการทางสมองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวความอยากอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี้ เลปตินยังเป็นตัวกระตุ้นภายในการทำงานของทางด้านประสาทพร้อมกับเป็นตัวกระตุ้นภายในการสร้างเนื้อเยื่อไขมันภายในการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

 

ถือได้ว่าฮอร์โมนเลปติน เป็นฮอร์โมนที่เป็นเหตุให้อยากอาหารเป็นอย่างมาก เพราะว่าคุณสาว ๆ หลากหลายคนที่กำลังอยากจะทำการลดความอ้วน เพราะว่าการเกิดภาวะทางด้านเลปติน คือ เป็นสัญญาความรู้สึกอิ่มไปถึงสมองกันเลย เราจึงไม่อาจที่จะทำการควบคุมภายในการกรับประทานได้ พร้อมกับเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญสำหรับคนที่อ้วนขึ้น นอกจากนี้แล้ว ถ้าเรามีเลปตินที่สูงภายในระยะเวลายาวนานก็จะเป็นเหตุให้มีความไวต่อความรู้สึกของการลดลงนั่นเอง สมองก็จะไม่ทำตามสัญญาณที่ได้รับ พร้อมกับมีการส่งผลให้ทางระบบในการเผาผลาญการทำงานที่ช้าลง พร้อมกับมีการควบคุมในการกินไม่ได้ เพราะฉะนั้นฮอร์โมนเลปติน จึงตกเป็นฮอร์โมนที่ต้องทำการศึกษาเป็นอย่างมากมาย หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังพบเจอปัญหานี่เอง

 

เพราะเช่นนั้น ฮอร์โมนเลปติน จะเกี่ยวกับการลดความอ้วนอาการเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากภาวะภายในการดื้อของเลปติน ที่มีน้ำหนักขึ้น ลดความอ้วนไม่ลง อยากแต่น้ำตาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่จะทำให้ตกเป็นสิ่งที่คุณเองต้องกลัวอย่างแน่แท้ ด้วยฮอร์โมนชนิดนี้กันเลย