อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่ทำเอาคุณเป็นโรคเหน็บชา

เพราะผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีต้นเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากในข้ากล้อง หรือจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ พร้อมกับไต่ ที่มีคุณค่าต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือผู้ที่ได้มีการเลือกรับประทานอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ อาจจะเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และนอกจากนี้ในการรับประทานอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี 1 เช่น เมี่ยง หรือว่าจะเป็นหมากพลู 

 
อาหารที่มีวิตามินบี
เพราะหญิงที่กำลังตั้งท้องก็จะมีการทำให้เกิดภาวการณ์ขาดวิตามินบี 1 ได้ ซึ่งอาการในการขาดวิตามินบี 1 จะสามารถมีการแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มร่วมกัน เป็นอาการทางระบบประสาทพร้อมกับทางระบบหัวใจ  โดยทางระบบประสาทจะมีอาการที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง เหนื่อยได้ง่าย และเบื่ออาหาร ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรหัวใจล้มเหลว ก็จะรู้สึกหอบเหนื่อย มีการปัสสาวะน้อยลง พร้อมทั้งรู้สึกแบบแปล๊บ ๆ บางท่านคงจะเป็นคริว ก็เป็นไปได้ จึงต้องหาอาหารที่มีวิตามินบี เพื่อจะช่วยเป็นโรคต่าง ๆ  ให้กับคุณได้เช่นกัน ดังนั้นอาหารแต่ละประเภทที่ได้รับประทาน ก็ต้องมีการศึกษาพร้อมกับทำการตรวจดูให้เป็นอย่างดี เพื่อสามารถไม่เป็นโรคขาวิตาบี 1 ได้
 
เพราะเช่นนั้น อาหารที่มีวิตามินบี ล้วนแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นเหตุให้ร่างกายเสี่ยงกับการเป็นโรคได้ และยังจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  และไม่เป็นโรคเหน็บชาที่ทุกคนมักจะเคยเป็นอยู่กันสม่ำเสมอ และนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ