มากหลายวิธีคุมกำเนิด แต่ถ้าว่าที่ดีที่สุดคือ การเลือกใช้ถุงยาง

การป้องกันตัวเอง ในขณะมีการร่วมเพศ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรพร้อมทั้งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสำนึกของผู้ที่ทำการเลือกสรรใช้ถุงยางอนามัย จะเป็นจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดการรณรงค์พร้อมทั้งวิธีการคุมกำเนิดที่ประสบความสำเร็จ หากผู้คนส่วนใหญ่ละเลยพร้อมทั้งไม่ให้ความสำคัญแบบนี้ ก็ยากนักที่จะประสบความสำเร็จแบบโดยรวมค่ะ

 
คุมกำเนิด
การเห็นปัญหา และพบเจอกับทางแก้ไขที่ดีที่สุดนั้น เราทุกท่านสามารถมองเห็นปัญหาที่เด่นชัดได้ว่า หลัก ๆ ของการที่ผู้คนส่วนใหญ่ ให้ความปฏิเสธพร้อมทั้งไม่ให้ความเอาใจใส่ ไปกับการเลือกสรรใช้ถุงยางอนามัย เป็นเนื่องจากความเข้าใจ และการปรับเปลี่ยนความคิดอ่าน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนส่วนมาก เลือกที่จะปฏิเสธการใช้ถุงยางไปโดยสิ้นเชิง แม้ว่าจะมีการรณรงค์ พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดในปัจจุบัน แต่สำหรับวัยรุ่นส่วนมาก หรือแม้กระทั่งคนโดยทั่ว ๆ ไป กลับไม่ค่อยให้ความหมาย เกี่ยวกับกระบวนการคุมกำเนิดเสียเท่าไหร่นัก อาจจะเป็นเพราะว่า การคุมกำเนิดโดยใช้ถุงยางอนามัย เป็นสิ่งที่ดูยากเย็นสำหรับบางคน ทั้งการเลือกซื้อ ทั้งด้านความรู้สึก ตลอดจนกระทั่งความสนใจ และเน้นย้ำที่จะนำถุงยางมาใช้งาน โดยเฉพาะวัยรุ่นส่วนมาก กลับไม่เคยมองเห็นความสำคัญของถุงยางอนามัย พร้อมกับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็กลับเลือกที่จะละเลยไปภายในที่สุด จนทำให้แนวทางคุมกำเนิดโดยการเลือกใช้ถุงยางนั้น เป็นวิธีที่อาจจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น้อยที่สุด
 
การปกป้องคุมกำเนิด ไม่ได้มีแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งอย่างเดียว และมิใช่แค่เพียงถุงยางอนามัย จะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้สามารถคุมกำเนิด อย่างเห็นผลสรุปได้เพียงเท่านั้น แต่ความสำคัญของถุงยางอนามัย ยังคงถูกโยงไปในส่วนของความปลอดภัยในการมีการร่วมเพศเช่นกัน แต่ในที่สุดแล้วนั้น ถุงยางอนามัยก็ค่อนข้างถูกมองข้ามจากผู้ที่ใช้งานเสียส่วนใหญ่อยู่ดี