ภาพลักษณ์ของกระแสแฟชั่นในทุก ๆ ภาพลักษณ์เพื่อชาวไทย

การที่ทุกคนพยายามจะก้าวให้ทันยุคนำสมัย ยิ่งกว่านั้นการสร้างจินตนาการสู่โลกของความเป็นแฟชั่น คุณต้องการจะเดินตามกระแสแฟชั่นยุคใหม่ คุณต้องการจะทำอะไรใหม่ ๆ ที่แตกต่าง และคุณก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามใคร หากคน ๆ นั้นไม่ดูดีภายในความคิดของคุณเอง

 

ทุกสิ่งทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยน ทำให้โลกก็ถูกปรับเปลี่ยนเช่นกัน เพื่อให้เราทุกคนรู้จักที่จะหมุนตามให้ทัน เมื่อกระแสแฟชั่นเข้ามามีบทบาท กลับทำให้หลากหลายคนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเสียหมด ซึ่งหลัง ๆ มานี้ เมืองไทยได้มีกระแสแฟชั่นเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย หน้า ผม รองเท้า นาฬิกา และอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกสิ่งทุกอย่างถูกปรับเปลี่ยน พร้อมกับเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นเสียหมด โดยที่คุณเองอาจชื่นชอบความคิดเห็นที่แตกต่าง และไม่ได้โยงใยหรือเกี่ยวข้องไปตามแบบอย่างแฟชั่นเลยแม้แต่น้อย แต่ว่าสุดท้ายคุณก็ถูกกระแสแฟชั่นครอบครองจิตใจ ให้เปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด โดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า การแต่งกาย เครื่องประดับ การจัดแต่งทรงผม การแต่งหน้า หรือแม้กระทั่งข้าวของ เราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพราะถ้าหากไม่ทันสมัย และตามทันยุคกระแสแฟชั่น สิ่งของต่าง ๆ ภายในมือของเรา จะถูกมองว่าเป็นสิ่งของโบราณ ที่รู้ไม่ทันหรือตามคนอื่น ๆ ไม่ทัน เขาเปลี่ยนแปลงกันไปแล้ว แต่ว่าเรากลับยังคงใช้สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ในรูปแบบเดิม ๆ จนก่อให้เกิดความอับอาย และจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่น ๆ ในที่สุด

 

แต่ถึงอย่างใด ภาพลักษณ์ของกระแสแฟชั่นภายในทุก ๆ ภาพลักษณ์ กลับเป็นจินตนาการอย่างหนึ่งภายในใจของใครหลากหลายคน ต้องการจะสวย อยากจะหล่อ ต้องการจะดูดี ต้องการจะมีเสน่ห์ เลยจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน หากไม่ปรับเปลี่ยน ก็อาจไม่ดูดีได้อย่างแน่นอน