น้ำแข็งบรรเทาความร้อน จงระวังจะมีสารปนเปื้อน

ช่วงนี้ภูมิอากาศร้อน ก็ต้องหาวิธีคลายความร้อนที่มีความนิยมในการเลือกรับประทาน เครื่องดื่มเย็น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำแข็ง แต่น้ำแข็งคลายความร้อนนี่แหหละคงจะเป็นตัวการที่ทำให้เราปวดท้อง ท้องเสียขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน ท่านเองอย่าคิดว่าน้ำแข็งจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น เพราะว่ามันมีการเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะมีการมีผลกับทางด้านสุขภาพของเราเองได้

 
น้ำแข็ง
ตอนนี้มีการนำ น้ำแข็ง มาใช้ประโยชน์หลายด้านร่วมกัน ตั้งแต่ใช้ภายในด้านอุตสาหกรรมประมง เพื่อจะทำการแช่อาหารสด และนำมาบริโภคโดยการผสมเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน หากน้ำแข็งที่ใช้บริโภคไม่สะอาดพอ คงทำให้เสียวให้มีเชื้อโรคปนเปื้อน ที่เป็นสาเหตุเกิดโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารตามมาได้ ภายในการผลิตน้ำแข็งก็จะต้องผ่านกระบวนการหลากหลายอย่างด้วยกัน ถึงมือผู้บริโภค  ถ้าผู้ผลิตไม่มีความระมัดระวังตั้งแต่เริ่มต้น อาจทำให้คุณภาพของน้ำที่เอามาผลิต การเก็บ การขนส่ง รวมไปถึงภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำแข็งไม่สะอาด สำหรับน้ำแข็งที่นำมาแบ่งบรรจุ เพื่อขายต้องมีภาชนะปกปิดมิดชิด ไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้าหรือว่าใกล้กับถังขยะ ภาชนะที่ใช้เก็บจะสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย  ไม่ใช้มือกอบน้ำแข็ง ส่วนร้านอาหารจะต้องเก็บน้ำแข็งในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  พร้อมทั้งภาชนะไม่เป็นสนิท พร้อมทั้งสามารถเก็บความเย็นได้ดีกันเลยทีเดียว
 
เพราะเช่นนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในบริเวณขนส่ง ควรที่จะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกเมื่อ ก่อนปฏิบัติงานจะต้องสวมรองเท้าที่สะอาดพร้อมทั้งควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง  ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นรถที่วางน้ำแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนย้าย พร้อมทั้งมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งที่สม่ำเสมอ