ความรัก ยาบำรุงรักษาใจที่ถูกเอามาใช้บรรเทาโรคให้กับคนไข้

มีมากหลายคนที่ป่วยทางด้านอารมณ์ทางใจ กระทั่งก่อให้เกิดโรคที่มีขึ้นภายในร่างกายตามมา ความรักจากคนรอบตัวย่อมส่งผลกระทบ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ยิ่งขึ้น พร้อมกับผลดีที่ว่านี้ก็ย่อมมาจากความรู้สึก ที่ทำให้คนป่วยส่วนใหญ่คิดว่า ตัวเองไม่เคยโดดเดี่ยว หรือต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่แค่เพียงคนเดียวเท่านั้น และนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ และญาติคนไข้หรือกระทั่งคนใกล้ชิดคนไข้ สามารถหยิบยื่นพร้อมกับมอบให้นอกเหนือจากยาดูแลรักษาโรคนั่นเอง

 

แรงยับยั้งที่สร้างภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ส่วนหนึ่งส่วนใดได้มาจากความรักพร้อมกับกำลังใจ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอำนาจอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นสิ่ง ๆ หนึ่งที่แพทย์หรือว่าบุคคลอื่น ๆ ย่อมไม่สามารถแจกจ่าย หรือช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากยาที่ถูกเอามาใช้สำหรับผู้ป่วย ซึ่งยาก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่ง ที่คนไข้ส่วนใหญ่ต้องใช้รับประทาน พร้อมกับยาคือสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้คนไข้หายขาด จากโรคภัยบางชนิดที่เป็นอยู่ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่ายาคือกำลังใจจากคนรอบตัว ที่ทำให้คนไข้อยากสู้ต่อ พร้อมกับรอรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดจนสิ้นสุด พร้อมกับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า การบำบัดโรคบางโรค อาจจะจำเป็นต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ พร้อมกับที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผู้ที่คอยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิด ควรที่จะสามารถมอบความรักพร้อมกับความเอาใจใส่ให้กับคนไข้ได้ในทุก ๆ วัน อย่างน้อยสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้คนไข้สามารถสู้ต่อไปได้ ก็คือความรักพร้อมกับกำลังใจที่ล้นหลามของคนรอบตัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิด

 

จึงมิใช่เรื่องแปลกหากในยุคปัจจุบัน มีการบำบัดโรคบางชนิด ที่ถูกสร้างด้วยความรักพร้อมกับความเอาใจใส่จากคนรอบตัว ประกอบกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานอย่างเป็นประจำ และมีผลทำให้ความรักที่ว่านี้ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อคนไข้โดยตรง โดยที่ตัวคนไข้เองอาจจะเจ็บปวดกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ จนบางครั้งอาจจะเกิดอาการเสียขวัญพร้อมกับเสียกำลังใจไปในที่สุด และสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มให้กับคนไข้ในช่วงนี้ได้ นั่นก็คือ ความรัก ความห่วงใย ความเอาใจใส่ หล่อหลอมรวมกันเป็นกำลังใจที่คนใกล้ชิดหรือว่าญาติคนไข้พยายามหยิบยื่นพร้อมกับมอบให้ในทุก ๆ วัน