ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ข้อความที่เกิดจากความเชื่อถือของแต่ละคน

คนรุ่นก่อนแต่ละคนมักจะมี ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ที่ผู้กำลังเป็นคุณแม่ เนื่องจากเกิดความเชื่อที่เป็นข้อห้ามจากคนรุ่นก่อนกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งจะมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความสำคัญอย่างมากมาย สำหรับข้อห้ามในการตั้งครรภ์ จึงต้องเป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงแต่ละคนจะต้องใส่ใจกันเป็นพิเศษกันเลย  โดยข้อห้ามจะมีหลากหลายข้อด้วยกัน อยู่ที่ว่าคุณจะมีการเชื่อมากน้อยเพียงใดกันนั่นเอง

 

นับได้ว่า ข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ ไม่ควรที่จะมีการรับประทานอาหารที่มีสีดำ เช่น โอเลี้ยง พร้อมทั้งขนมเปียกปูน โดยคนโบราณจะมีความเชื่อว่าจะทำให้เด็กที่คลอดออกมานั้น มีลักษณะผิวสีดำ ทำให้ความเชื่อนั้น ขึ้นอยู่กับเฉพาะกับบุคคลเพียงเท่านั้น พร้อมทั้งยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ ผู้หญิงห้ามนั่งขวางธรณีประตู เนื่องจากบางบ้านจะมีธรณีประตูกว้างพร้อมทั้งมีความสูงมาก ๆ ทำให้การนั่งบนธรณีประตูอาจจะส่งผลให้การนั่งต่ำลงไปจะส่งผลเสียกับทารกในครรภ์ได้เช่น พร้อมทั้งยังรวมไปถึงอุบัติเหตุการเสียหลักจากการนั่งลงไปได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นความเชื่อทางด้านโบราณจึงต้องขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะมีความเชื่ออย่างใดบ้าง

 

เพราะฉะนั้นข้อห้ามของหญิงตั้งครรภ์ เป็นคติความเชื่อของโบราณหรือเป็นอุบายที่จะทำเอาลูกหลานเกิดความเชื่อ พร้อมทั้งทำตามอย่างที่ได้บอกไปนั่นเอง โดยความเชื่อดังกล่าวมิใช่จะมีเพียงแค่นี้ แต่ก็ยังมีความเชื่อหลากหลายแบบด้วยกัน ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองว่าจะเชื่อมากน้อยเพียงใด