กิริยาอาการแพ้ท้องเรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่มือใหม่

สำหรับ อาการแพ้ท้อง ที่เป็นอาการของแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ บางท่านอาจจะมีอาการแพ้ท้องเป็นอย่างมาก ในช่วงที่อาทิตย์แรก ๆ จะไม่มีอาการแพ้มากนัก แต่บางรายคงจะมีอาการแพ้ท้องแบบขั้นรุ่นแรง จึงต้องมีการดูแลตัวเองให้เป็นพิเศษ แต่สำหรับสาว ๆ ที่ตั้งครรภ์แล้วมีอาการแพ้ท้องไปจนกว่าจะคลอด ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะว่าผู้ที่ไม่เคยดูแลตัวเอง แต่ถ้าท่านเองเริ่มอาการตั้งท้อง ควรที่จะดูแลให้ดีกว่าเดิม

 
อาการแพ้ท้อง
ซึ่งระยะเวลา อาการแพ้ท้อง ของคุณแม่มือใหม่นั้น  คุณแม่แต่ละคนอาจจะเกิดเวลาที่ไม่เท่าเทียมกัน อาจขึ้นอยู่กับฮอร์โมนภายในการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนั่นด้วย แต่จะเกิดอาการแพ้ภายในช่วง 6 สัปดาห์แรก ๆ หลังจากที่ได้มีการปฏิสนธิ ซึ่งบางท่านอาจมีอาการเกิดเร็ว หรือเกิดขึ้นช้า และอาการแพ้ท้องของคุณแม่นั้น จะมีอาการในช่วงอาทิตย์แรก ๆ ประมาณ 20 อาทิตย์  แต่ก็ยังมีคุณแม่ที่มีการแพ้ท้องไปตลอดเวลาที่กำลังตั้งครรภ์ หรือบางคนคงจะไม่มีอาการใด ๆ เลย  เมื่อได้มีการทำสถิติมีขึ้นมานั้น ก็พบว่าคุณแม่แต่ละคนจะมีอาการแพ้ท้องอย่างน้อยโดยประมาณ 50 เปอร์เซ็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 เดือนแรก ๆ จะต้องมีอาการเป็นปริมาณมาก
 
เพราะฉะนั้นอาการแพ้ท้องของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไป ก็ขึ้นกับฮอร์โมนในแต่ละบุคคล  จนทำให้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นว่า อาการแพ้ท้อง มีมารดามือใหม่แสดงอาการแพ้ท้องกันอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีการทานอาหารเปรี้ยว ๆ กันนั่นเอง