การเริ่มต้นความรักที่เกิดจากการให้ความจริงใจเป็นสำคัญ

ความรักจะเกิดขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้ตัว แต่ว่าด้วยมนุษย์เรานั้นยังมีสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านเกิดความคิดและไตร่ตรอง พร้อมทั้งมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับตนเอง ซึ่งในบางขณะสำหรับบางท่านอาจจะภายในการไตร่ตรอง โดยการพิจารณาไม่ค่อยได้ ทำเอาถึงขั้นที่จะไม่มีสติ

 
เพราะว่าในการรักตัวเองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจกำหนดขึ้นเองได้ในจิตใต้สำนึกทั้งหมด พร้อมทั้งยังรวมถึงสติของแต่ละบุคคลหรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนไหน ความรักที่มีอยู่ก็มีผลไม่ให้อาจจะหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่อาจที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ เพราะว่าทุกคนไม่มีสตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ก็ไม่อาจมีใครตอบได้อย่างชัดเจน เพราะว่าควรรักของแต่ละบุคคลนั้น จะมีความรักความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่ยังทำการค้นหาก็คือ ความบริสุทธิ์ใจที่มีให้กัน ก็เพราะว่าความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึง จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่ม คนสาว แค่นั้น แต่การเกิดความรัก ด้วยการเริ่มต้นด้วยความจริงใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดแล้ว ก็เพราะว่าเรานั้นไม่อาจที่จะเลือกรักใครได้ และเลือกให้ใครได้รับความบริสุทธิ์ใจด้วยซ้ำ
 
ความรัก
เพราะฉะนั้นความรักเริ่มต้นด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง พร้อมกับจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจจะมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่ว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือว่าแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็สามารถมอบให้กันได้ค่ะ