การทำแท้งที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายในอนาคตข้างหน้า

การแท้งลูกโดยที่ไม่มีความตั้งใจมักเกิดจากวัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือจะอยู่ในช่วงวัยกำลังเรียน ซึ่งทางด้านกฎหมายจะมีการเรียกว่า การทำแท้ง เมื่อแม่ไม่มีความพร้อม โดยที่ไปทำแท้งที่กลุ่มวัยรุ่นโดยมากเลือกเป็นอันดับแรก ๆ กันเลย แต่ภายในการทำแท้งนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากอย่างแน่นอน จึงอาจทำให้ผู้ที่ทำแท้งแบบตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจ ก็จะมีผลเสียตามมาเช่นกัน

 
นับได้ว่า การทำแท้ง นั้น จะมีการส่งผลต่อร่างกายได้หลากหลายอย่างร่วมกัน เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เกิดจากการตกเลือด หรือติดเชื้อ เพราะจะยังมีเศษเนื้อเยื่อของเด็กนั้น  ติดอยู่ ยิ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะมีการเสี่ยงที่สูงมาก พร้อมทั้งยังเกี่ยวข้องช่องคลอดที่มีการฉีกขาด เป็นเหตุให้มีการอุจาระพร้อมกับปัสสาวะออกทางช่องคลอด ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพจะเป็นในระยะยาว และอาจจะไม่สามารถมีบุตรได้ตลอดชีวิต เพราะเช่นนั้นสิ่งนี่แหละจะทำให้คุณคิดได้ว่าการทำแท้งนั้นส่งผลเสียต่ออนาคตยังไงบ้าง ซึ่งในสมัยนี้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กับเด็กที่มีลูกก่อนวัยอันควร  แต่บางคนอาจคิดได้ว่าเมื่อทำให้เขาเกิดมาก็ต้องมีความรับผิดชอบและดูแลตัวน้อยที่จะเกิดมาลืมตาดูโลก
 
การทำแท้ง
เพราะเช่นนั้นการทำแท้งไม่ว่าจะด้วยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม สิ่งแรกที่จะมีผลเสีย คือ ร่างกาย อาจจะไม่เป็นปกติอย่างเดิม  ทำให้การใช้ชีวิตดูเปลี่ยนแปลงไป จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้แบบเดิม