การคุมพร้อมกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของเด็กวัยรุ่น ที่นับวันจะดูยากยิ่งขึ้น

ยิ่งนับวันสถานการณ์ของวัยรุ่นส่วนใหญ่ ดูเหมือนจะไม่สามารถควบคุมได้เท่าไหร่นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณของการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าลดน้อยถอยลงไปเพียงนิดหน่อย แต่ว่าอย่างน้อยปัญหานี้ก็มีลดน้อยถอยลงไปบ้าง ถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่อาจจะคุมได้เลย

 
การตั้งครรภ์
หากความรักเป็นสิ่งที่ดีงาม ความคึกคะนองคงไม่จัดว่าดีเป็นแน่ เพราะว่าความรักของกลุ่มวัยรุ่น คือความรักที่ร้อนแรง พร้อมกับคึกคะนองเกินที่จะห้ามใจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการส่งเสริมการป้องกัน การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่แล้วสิ่งหลากหลาย กลุ่มนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายในเมื่อกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ ยังคงให้ความสำคัญกับการป้องกันน้อยมาก แม้ว่าจะมีคำแนะนำออกมาให้ปฏิบัติตามหลากหลายรูปแบบ พร้อมกับมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อวัยรุ่นได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่ผลสุดท้ายข้อแนะนำและข้อปฏิบัติเหล่านี้ ก็ไม่ได้ช่วยเป็นเหตุให้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรภายในสมัยนี้ลดน้อยถอยลง ถึงแม้ว่าผู้ปกครองจะคอยให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีการเปิดใจยอมรับสักแค่ไหน แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังคงให้ความสำคัญไปกับการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยมาก ปัจจัยหลากหลายปัจจัยกลายเป็นปัญหาที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ทันท่วงที เป็นเหตุให้ผู้ปกครองต้องลด ละ เลิกที่จะพยายามห้ามปราม
 
การให้ความเข้าใจ ย่อมเป็นทางออกที่ดีเสมอ พร้อมกับถ้ายิ่งห้ามปรามมากเท่าไหร่ กลุ่มวัยรุ่นhttp://www.women.thaiza.com/การตั้งครรภ์/ก็จะยิ่งตะเหลิดไปไกลมากแค่นั้น แทนที่จะอาจจะควบคุมพร้อมทั้งดูแลอย่างใกล้ชิดได้บ้าง กลับจะทำเอาพวกเขายิ่งออกห่างพร้อมกับไม่อาจที่จะดูแลหรือควบคุมได้เลย พร้อมกับนี่ก็คือปัญหาอย่างหนักหน่วง ที่ทางผู้ปกครองเองก็คงหมดหนทาง ดังนั้น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จึงเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข ตลอดจนไม่อาจแก้ไขได้ทั้งหมดหรือทันท่วงที